За проекта

М.И.Р. (Методи за Интегрална Реализация) представлява системен проект и текущи инициативи за:

ОБЕДИНЕНИЕ – подбор на общото и ценното от древната мъдрост и съвременната наука, с цел оформяне на цялостна светогледна визия (при хора със съответната нагласа), както и по-добро разбиране на отделни теми и връзки между тях (за всички интересуващи се);

ОБЩУВАНЕ – свързано с обмяна на идеи и конкретна взаимопомощ (директна и чрез насочване през интернет), както и с подходящи образователни инициативи (а важни знания и умения е добре да усвояваме през целия си живот!);

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ – подпомагане на собствените ни развития: към здраве, творчески успехи, материален и духовен просперитет; на колективното осъзнаване: към хармонизиране с нашите близки и сънародници, с Човечеството, Природата и Духа.

Проектът М.И.Р. предлага пренасочване на повече от нашето време и енергии към по-съществените за индивида и обществото приоритети. Не се налагат обаче идеи за някакво специално превъзходство на което и да е философско, религиозно, частнонаучно или политическо направление. Отвсякъде са привлечени материали, които отговарят на най-общия критерий да са по-близо до общочовешките ценности. Тук следователно се предлага една универсална, недогматична среда за всички, които усещат себе си като ученици на Живота!

Всеки, който е готов да допринесе с по нещо, може да се включи в по-нататъшното разгръщане на М.И.Р. При по-съществено участие, всеки наш сътрудник ще може да има достъп до големи обеми още непубликувана тук информация, както и да бъде подпомаган по разнообразни други начини. А на останалите посетители пожелаваме да оползотворят най-добре за себе си информацията и вдъхновението, които се надяваме, че ще растат тук постоянно - по количество и качество...