Интегрален семинар 2015

През м. март 2015 г., в Средна гора, се проведе поредният интегрален семинар.

В продължение на 6 дни, частично или през цялото време, присъстваха 15 души. Основните акценти бяха кратко представяне на интегралния подход от д-р Д. Пашкулев, на принципите на дълголетието от д-р Вл. Шишков, екоземеделски практики, ръкодовени от Ф. Кирилов и др.