История

РЕАЛИЗАЦИИ ДОСЕГА

За данни от последните няколко месеца, моля гледайте в сектор "Новини". В исторически план, при тази версия на сайта решихме да съкратим много от не толкова важните подробности за отминалите мероприятия, както и да не посочваме кои от активните сътрудници са "бивши" и "настоящи", доколкото всички те имат все някакъв траен принос за проекта, а и бъдещето е твърде богато на възможности за промени в различни посоки!

Тук отминалите дейности са разделени на две големи групи: многопрофилни и по-тясно профилирани; още информация за проект М.И.Р. има при разглеждането на съответния термин в Речника.


I. МНОГОПРОФИЛНИ:

1. Книги с програмно-популяризаторско значение: "Проект Антропорелогия", 2003 г. и "Основи на интегралния подход", 2013 г. Функция: запознаване с общите принципи и първоначалните идеи по проекта и свързаните с него принципи. По-активни участници: Д.Пашкулев, Кр.Апостолов, К.Златев, плюс още няколко души, участвали по-забележимо и в сайта, отбелязани по-долу, както - за втората книга - и организаторите на Иститута за интегрално развитие - ИИР.
2 . Интернет страница на проекта: www.mirbg.info. Функция: съвременен начин за информиране и комуникация, дори при голяма заетост на участниците; всеки може да участва в допълването й. По-активни участници досега: Д.Пашкулев, Д.Маринов, С.Димитров, А.Ангелов, А.Илиев, К.Златев, Д.Кръстев, Пл.Христова, К.Груев-Бурда, Св.Енчева, Ф.Кирилов, Я.Мерджанова и др.
3. Излетни М.И.Р.-срещи. Досега над 15: в с. Горни Лозен, Кътина, Опицвет, Желен и др. Функция: по-разтоварваща форма, вкл. за семейни (могат да участват и деца), като паралелно се обсъждат въпроси и се правят практики сред природата. По-активни участници: Св.Енчева, Ф.Кирилов, Д.Пашкулев, А.Атанасов, В.Пенчев, Ст.Кирлашев, Г.Ягоне, Й.Йоргов, П.Георгиев-Пепси и др.
4. Представяне на основни моменти от други проекти и и инициативи. В рамките на взаимообразователни модули по време на семинарите и някои от по-малките срещи, досега е имало над 20 такива малки презентации, често с ползотворни независими развития на възникналите по време на тях контакти. Функция: постигане на най-общо запознаване с тях, вкл. на хора, които към момента не биха отделили повече време и средства за по-цялостните съответни модули.

II. ПО–ТЯСНО ПРОФИЛИРАНИ:

1. Координиращи срещи на движещия проекта екип. Досега десетки пъти и на различни места след предварителна уговорка, като при съвременните условия все по-често обсъжданията са само онлайн. Функция: сондиране мнението на участващите по важни въпроси, изработване на механизъм за оптимално сработване на прекалено пъстрия човешки състав (специфично труден проблем за М.И.Р.). Първите такива срещи бяха през лятото на 2003 г., през м.май 2004 г. по време на именно такъв модул проектът получи сегашното си име - по-рано беше "Антропорелогия"; по-нататък срещите продължиха, през периоди на значителни прекъсвания, активизираха се през есента на 2012 г., когато започва по-тясно сътрудниество с ИИР, а напоследък са през 2-3 месеца. По-активни участници: Д.Пашкулев, К.Златев, Д.Маринов, Т.Митева, Цв.Димитрова, Е.Николова, Св.Енчева, Д.Кръстев, А.Илиев, А.Атанасов, К.Александрова, К.Груев, Г.Николова, Ст.Кирлашев, Д.Соколова, С.Симов, Хр.Лазаров и др.

2. Семинарни форми. За по 1 до 9 дни, по 5 до 10 часа дневно: досега три в София, по една в Бургас и с. Варвара, Бургаско (последната бе опит за малък модел на лятно взаимообразователно училище сред природата) и десетина в с. Желен (от тях 7 международни М.И.Р. семинара, съвместно с "Тринога"). Функция: по-обстойно представяне на определени теми, пробване на авангардни форми за съчетаване на разнообразните мероприятия. Независимо от степента на непосредствените резултати, при нас често се наблюдава и плодотворно независимо развитие на сътрудничества между запознали се участници; броят на участвалите при всяка по-мащабна работна среща се е движил от десетина до над 100. По-активни участници: Ф.Кирилов, Д.Пашкулев, К.Груев, К.Златев, Бр.Манушев, Е.Стаменова, Т.Митева, Цв.Димитрова, Д.Кръстев, Д.Маринов, Г.Николова, Г.Малкова-Ачева, Д.Пачова, М.Маринова, А.Драганова, Д.Соколова, М.Бакалова, Р.Младенова, О.Александров, Д.Стоянов, П.Барозова, Св.Класанов, Кр.Проданов, Хр.Лазаров и др.

3. Взаимообразователни модули – кратки. За около 2 часа определен специалист преподава на теория и практика своя предмет, после друг и т.н. Проведени са над 10 такива сбирки, най-често в София, през някой от уикендите или вечерите; отделно такива елементи имаше и по време на всички по-съществени работни срещи. Функция: Обмен на важна информация и опит в различни области, с възможност за директно общуване и понякога специфично онагледяване по съответните теми. По-активни участници: Д.Пашкулев, А.Атанасов, Д.Соколова, А.Атанасов, А.Илиев, Д.Кръстев, К.Александрова, А.Петракиев, Пл.Христова, Б.Даскалов, Т.Благоева, П.Тодоров-Лео и др.

4. Индивидуална размяна на идеи, информации и материали. Чрез общи, по-широки или лични срещи в по-тесен кръг, както и непланувани свързвания по електронен път; многобройни. Функция: осъществяване на конктакти и взаимопомощ по собствено усмотрение, с или без непосредствено отношение към развитието на проект М.И.Р.

Забележка. Неизбежно е било различните модули да стартират раздалечени във времето, както и често да не можем да ги провеждаме по перфектен образец. Критичните бележки могат да ни бъдат от полза, но най-бихме били благодарни за действената практическа подкрепа. Без съмнение, има хора, които са ни изпреварили в ред важни области и - ако те пожелаят да споделят някаква част от своите знания и умения - ние с радост ще направим същото за тях в достатъчно други отношения. Защото, да успеем истински в интегралното ни развитие е възможно само чрез подходящо допълващи се дейности!
За още данни за историята на М.И.Р. и програмните му книги, вижте в "Речник".